Форум „Социални предприятия в България" - Събития

На 29-30 март 2017 в Брюксел се състоя 19-ата обща среща на националните координатори на програма Еразъм за млади предприемачи, финансирана от Европейската комисия от 2008 година насам. Присъстваха представителите на над 150 оргaнизации от всички европейски държави, които се запознаха с актуалното развитие и новите изисквания на програмата. Присъстващите споделиха успехи и проблеми от ежедневната си работа като национални координатори.

Всеки от консорциумите, работещи по програмата, проведе и своите организационни срещи. Фондация BCause, представена на събитие от Пенка Цветкова и Мая Косева, e българският партньор в консорциума SEEDplus, обединяващ девет организации: Euclid Network (Великобритания), Ruprecht-­Karls-­Universitaet Heidelberg (Германия), Mouvement des entrepreneurs sociaux (Франция), ESLIDER Portugal Associacao (Португалия), Academy of entrepreneurship Astikietaira (Гърция), BCause Foundation (България), Friuli Innovazione centro di ricerca e di Trasferimento tecnologico SCARL (Италия), Camara oficial de comercio industria y navegacion de Cantabria (Испания), CIVITTA EESTI AS (Естония). Всички те са лидери в областта на развитие и пoдкрепа на социалното предприемачество в своите държави.

BCause предоставя консултантска помощ на заинтересовани социални предприемачи в България. Очакваме българските стартиращи социални предприемачи и специално жените предприемачи да се възползват от възможността да подобрят предприемаческите си умения чрез обмяна на опит с други предприемачи в Европа. Установени български организации и фирми пък могат да кандидатстват, за да станат домакини на чужди млади предприемачи.

Повече за програмата http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/

За информация: Пенка Цветкова, BCause

 

EU LOGOИнициативата е подкрепена от Европейския съюз.
An initiative supported by the European Union.

 

SEEDplus Logo MediumRes

Фондация BCause запозна ЕК с решенията на Форум „Социални предприятия в Бългaрия”

Елица Баракова, Пенка Цветкова и Мая Косева от Фондация BCause участваха в Gathering to Grow II на 28 март в Европейския парламент в Брюксел. Форумът бе организиран от Euclid network и Mouves, Франция. Негова тема бе потвърждаване на ангажиментите на евроинституциите към развитие на политиките и осигуряване на финансиране за социалните предприемачи.

Представен бе Апелът за действие за промотиране на социалното предприемачество, приет от експертната група по социално предприемачество към Европейската комисия (GECES). В групата участват представители на европейски национални правителства и регионални власти, организации на социални предприемачи, банкови институции и университети. Те дават практически съвети на Европейската комисия за това как да насърчава социалното предприемачество.

Апелът за действие формулира четири насоки, в които Европейската комисия трябва да насочи усилията си за подкрепа и развитие на социалното предприемачество.

Видимост
1. Измерване на въздействието на социалните предприятия и информиране на всички в Европа за него;
2. Създаване и подкрепа на мрежи от организации на социалните предприятия, за да имат думата във вземане на политиките, отнасящи се до тях;
3. Социални предприятия трябва да могат да:
- кандидатстват за финансиране от Европейската комисия,
- получат предимство в обществените поръчки.

Възможности за финансиране
1. По-лесен и по-евтин достъп до обучения и съветване за социални предприемачи;
2. Правителствата трябва да насърчават частни и публични инвеститори да финансират социални предприятия;
3. Съществуващите фондове за социални предприемачи трябва да стават по-големи, както и трябва да бъдат разработвани нови възможности за публично частно финансиране.

По-добри закони
1. Всички европейски национални правителства трябва да създават и прилагат закони, които насърчават социалните предприемачи, и Европейската комисия трябва да им покаже как;
2. Повече финансиране и ноу-хау за социалните предприятия за международния бизнес в рамките на единния пазар на ЕС;
3. Европейската комисия и националните правителства трябва да подкрепят и обучават социалните предприятия как печелят обществени поръчки, а държавните служители трябва да знаят как да изберат доставчици - социални предприятия;
4. Да има повече държавната помощ за социалните предприятия, които предоставят обществени услуги.

Популяризиране в световен мащаб
1. Международните организации (например, Световната банка и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие ), трябва да инвестират повече в социалната икономика;
2. Социални предприятия по целия свят трябва да бъдат по-добре свързани;
3. Трябва да има повече социални предприятия в развиващите се страни.

На срещата присъстваха Ула Енгелман, директор на отдела за социална икономика и предприемачество, както и Гийом Балас, депутат в Европейския парламент. И двамата заявиха готовността си да работят заедно с гражданските организации за развитието на социалното предприемачество.
В изказването си изпълнителният директор на Фондация BCause Елица Баракова представи основните проблеми, формулирани на Годишната среща на Форум „Социални предприятия в Бългaрия” на 20 март в София, като специално подчерта необходимостта от разделяне на публичните субекти от частните при кандидатстване в програми за финансиране на СП.

На 20 март в София се проведе годишната среща на Форум "Социални предприятия в България". Целта ни беше да обсъдим предизвикателствата пред социалното предприемачество през 2017 година, за да набележим конкретни стъпки за преодоляването им. На срещата присъстваха над 25 представители от различни организации, ангажирани с темата на социалното предприемачество.

Понеделник, 13 Март 2017 16:34

European Social Innovation Competition

Конкурсът за социални иновации 2017 има за цел да направи технологичните и дигитални промени по-всеобхватни. Тримата победителите в конкурса ще получат награди от по 50 000 евро. Включването става чрез депозиране на идея, описана с до 1000 думи. Конкурсът е отворен до 07 април 2017 г.

МЕЖДУНАРОДНА ЛЯТНА АКАДЕМИЯ “ROCK THE BOAT! Entrepreneurship and Leadership in the Performing Arts and Creative Industries: International Trends and Local Specificity” НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЯ ЗА ТЕАТРАЛНО И ФИЛМОВО ИЗКУСТВО (НАТФИЗ)
София: 12 – 16 Юни 2017 г. Записването вече тече!

Уважаеми колеги,

Каним ви на Годишна среща на Форум „Социални предприятия в България”, за да обсъдим актуалната ситуация и да планираме бъдещата си работа.

Елица Баракова връчи на министъра документите на Форум „Социални предприятия в България“ - Пътна карта и Индекс на социалното предпиремачество.

След 5 успешни форума за социално предприемачество и над 900 участници, преминали през практическите обучения на Обединени Идеи за България, сме щастливи да обявим, че разширяваме дейността си с нов курс по Социално Предприемачество в Стопански факултет към Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

През следващите две години фондация BCause ще предоставя консултантска помощ на стартиращи млади предприемачи, които биха искали да обменят опит с колеги от техния бранш в страни от Европейския съюз. Проектът SEEDplus се финансира от програма "Еразъм за млади предприемачи" на Европейската комисия.

Парите се отпускат от държавата по програмата "Техностарт 3"

Стартира процедурата по изпълнението на проект “Техностарт 3 – Насърчаване на иновационната активност на младите хора в България”.

Целта на проекта е да бъдат насърчени младите хора с иновативни и жизнеспособни идеи (студенти, докторанти и завършили висше образование през настоящата година) да реализират тези идеи и да се популяризират успехите им. Младите предприемачи ще бъдат подпомогнати да започнат собствен бизнес чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за създаване на технологични фирми.

Финансирането в рамките на проекта е в размер на 90% от общия размер, или до 19 800 лева за всеки одобрен бизнес план. За целта всеки одобрен кандидат трябва да регистрира своя фирма и да осигури задължителен собствен принос от 10% от общия размер на финансиране, или до 2 200 лева за всеки одобрен бизнес план.

По проекта са планирани 300 000 лева от бюджета на Министерството на икономиката за 2017 г. “Техностарт 3“ финансира стартиращи фирми с бизнес идеи само в сферата на промишлеността и научната и развойна дейност.

Допустимите разходи по проекта са за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА); разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА); разходи за ток, вода, отопление и наем на помещения; за закупуване на материали и консумативи; за външни услуги и разходи за банкови такси, свързани с обслужване на банковата сметка по проекта и необходими за изпълнението на дейността по бизнес плана.

Очаква се процедурата да бъде открита през март 2017 г. , след изготвянето и приемане на ново Оперативно ръководство по проект “Техностарт 3”.

Страница 1 от 11