Четвъртък, 15 Януари 2015 11:21

Лятна предприемаческа програма (SEP)

Написана от

Institute of International Education обявява конкурса за участие в Лятна предприемаческа програма (SEP).

Лятната предприемаческа програма дава възможност за краткосрочно обучение чрез опит за 20 български студенти от всички акредитирани университети в България, като не присъжда академична степен.

 

За срок от пет седмици интензивно обучение по предприемачество участниците ще усвоят основните принципи на бизнеса, които са необходима предпоставка за успех във всяко предприемаческо начинание. Занятията се провеждат във водещи бизнес училища в САЩ, като колежа Бабсън от признати академични преподаватели, успели предприемачи и директори на компании в САЩ. По програмата се преподават както теоретични занятия по бизнес, така и функционални умения.

Краен срок за подаване на онлайн кандидатурата и допълнителните документи е 1ви февруари 2015 година (23:59 БГ време).

 

Темите, включени в лятната предприемаческа програма, обхващат:

Функционални умения Бизнес умения
-Комуникация -Матрица за създаване на бизнес модел
-Дизайн мислене -Пазарно проучване и експериментиране
-Лидерство -Анализ за икономическа целесъобразност
-Преговори -Стратегия за нова предприемаческа инициатива
-Ефективна работа в екип -Финанси на предприемачеството
-Даване и получаване на конструктивна обратна връзка -Професионални продажби
-Действие в мрежа -Бизнес презентация
  -Стратегия за навлизане на пазара

Проекти

Концепциите за бизнес, които се усвояват в час, се затвърждават чрез практическо приложение в екипи по предприемачески проекти. Като част от Лятната предприемаческа програма, участниците работят в екипи (пет до шест души в екип) за разработване на нова предприемаческа инициатива.

Напредъкът на участниците се отчита чрез ежедневни индивидуални и екипни задания, свързани с предприемаческите проекти. Участниците научават как най-успешно да представят (“pitch”) своите идеи чрез почти ежедневни упражнения по бизнес презентация (“rocket pitches”). Като преполовят програмата, екипите правят кратка презентация на своите предприемачески идеи пред комисия от преподаватели в намален състав, която дава своите коментари. В заключителната част на програмата всеки екип прави напълно разработена презентация пред комисия от инвеститори и опитни предприемачи. Целта на тези презентации е да се получат ценни насрещни мнения от екипа относно икономическата жизнеспособност на бизнес-плана на предприемаческата идея.

 

Какво предлага програмата

Избраните кандидати ще участват в петседмично обучение по предприемачество, което включва следното:

 • Пътуване до САЩ и обратно
 • Пътуване вътре в страната
 • Здравна застраховка с покритие за срока на програмата
 • Помощ при кандидатстването за виза за САЩ
 • Такси за обучение по всички модули
 • Настаняване и храна

Участието в изключително полезния информативен семинар преди отпътуването в София е задължително.

 

Критерии:

 • Кандидатите трябва да са български граждани, които понастоящем учат и живеят в България.
 • Кандидатите трябва да са редовни студенти в акредитиран ВУЗ.
 • Кандидатите трябва добре да владеят английски език.
 • Кандидатите трябва да са завършили поне две години от следването си в акредитиран ВУЗ в България преди да участват в Лятната предприемаческа програма. Допустими кандидати са и завършили студенти, които в момента следват за магистратура.
 • Кандидатите трябва да представят свидетелство за доказано висок академичен успех.
 • Кандидатите трябва да демонстрират лидерски умения и интерес към предприемачество.
 • Кандидатите трябва да демонстрират силен интерес към това да бъдат граждани на света, но и силна заинтересованост да отдадат своя принос на своята страна и своята общност.

Още информация: http://www.iie.org/en/Programs/Bulgarian-Young-Leaders-Program-Bulgarian/SEP

Прочетена 1075 пъти

Оставете коментар

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира най-добрата услуга за Вас.

Политика за използване на бисквитки

Политика за защита на личните данни