Сряда, 27 Май 2015 16:26

Future Agro Challenge - Земеделие на бъдещето

Написана от

Future Agro Challenge е световен шампионат за иноватори, мечтатели и лидери, които желаят да променят ежедневния ни живот чрез земеделието и храната.

 

 

Какво цели Future Agro Challenge („Земеделие на бъдещето“)?

 •        Да се направят нововъведения в земеделието и свързаните с него бизнес практики (напр. управление на водните ресурси, многообразие на културите, следпроизводствени отпадъци)
 •        Да  се модернизира обучението (напр.обучения по земеделско лидерство, безопасност на храните)
 •        Да се трансформира производството на селскостопански суровини (растениевъдни култури и животински) в биологично решение (напр. да се намерят алтернативи на генното модифициране)
 •        Да се създадат алтернативни употреби на натурални продукти (напр. алтернативни медицински лекове и козметични терапии, по-широка употреба на билките в кулинарията, нови храни)
 •        Да се създадат нови методи за осъзнаване на важността от здравословния начин на живот от деца и възрастни (напр. агротуризъм, по-здравословни принципи в ресторантите)

Future Agro Challenge иска да намери, подпомогне и финансира компании с оригинални, творчески, практически приложими и екологично съобразни идеи, които дават иновативни решения на належащите икономически и екологични проблеми, свързани със селскостопанския сектор.

Future Agro Challenge се провежда в над 25 държави. Въпреки че всички държави ще се представят на финал в Атина, само 10 най-добри ще презентират идеята си на живо на сцената.

9 най-добри отбора ще бъдат избрани от глобалното жури на Future Agro Challenge, а най-популярната идея ще получи наградата Social Media.  Спечелилият наградата Social Media ще презентира идеята си на финалите през ноември в Атина заедно с 9-те финалисти, избрани от глобалното жури. Останалите екипи – национални победители ще могат да присъстват на място, да разговарят с потенциални инвеститори и да установят контакти, които ще са полезни в бъдещото развитие на бизнеса им.

Авторите на най-добрите проекти ще посетят Европейския парламент в Брюксел по покана на евродепутата Владимир Уручев и ще се запознаят на място с работата на Комисията по земеделие и развитие на селските райони (AGRI).

Между 01.07 и 14.07.2015 г. ще организираме и проведем финално събитие за България, на което участниците, подали кандидатури, отговарящи на предварително зададени от организаторите критерии, ще се представят пред жури. Победителят на национално ниво ще представи страната ни и своята идея на международния финал в Атина, Гърция (2-4.10.2015), където ще се състезава с участници от още 25 страни.

 

Кой може да участва?

Всеки отделен човек или отбор, който има интересна бизнес идея. Идеята или компанията на ранен етап не бива да е започнала преди повече от 5 години.

 

Кои са основните категории, в които можете да участвате?

Технологии в земеделието

Практики, използвани за развитието на новаторски средства за решаването на проблемите в селскостопанската индустрия (биологични решения), подобряване на въздействието върху околната среда, насърчаване на конкурентоспособността (поливни и складови съоръжения за повишаване на сигурността на храните, проучване на възобновяемите източници на енергия, разработване на инструменти за оценяване на въглеродния отпечатък на селскостопанските дейности).

Агротуризъм

Всяка дейност, която привлича посетители в земеделските стопанства или ферми (посетителите ще имат възможност да се включат в работата на истинските земеделци) и която събира силна подкрепа от малки общности, тъй като хората от селските райони са осъзнали ползите от природосъобразното развитие, постигнато чрез подобни форми на пътуване.

Съвременни практики и продукти

Многобройните производствени практики, които се фокусират върху използването на технологично напреднало оборудване, иновативни практики, създаване на техники за постигане на по-голяма продукция, както и осигуряване на по-високо качество. Включва всякакви иновативни практики, които адресират глобалните предизвикателства пред агро индустрията*.

Технологии и процеси в управлението на сладководните ресурси, намаляване на емисиите на парникови газове, алтернативи на използването на азотни и фосфорни торове, опазване на биологичното разнообразие, технологии за възобновяема енергия, както и ефективно използване на обработваемата земя. Процесът или продуктът трябва да допринася за устойчивито развитие в агробизнеса.

Идеи, които да повишат доходите на поколения земеделци

Оригинални идеи, които улесняват производството, правят го по-бързо и по-ефективно, като например алтернативен селскостопански бизнес и органично земеделие. В днешно време  земеделци, възрастни и деца са се обърнали към здравословния начин на живот, поради което култивирането на растения за алтернативниупотреби (напр. билките в медицината и козметиката на растителна основа) могат да увеличат броя на успешните земеделци.

Логистична инфраструктура

Процесът на планиране, изпълнение и контрол над потока стоки (и услуги) от мястото на производство до това на употреба. Големи количества храна се развалят или биват изхвърляни поради неизправности, свързани със съхранението, което води до нужда от подобрение в тази инфраструктура.

Здравословна култура на хранене

Приемането на правилното количество здравословни храни в правилната комбинация. Придържането към здравословните хранителни навици и разумният избор на храни, в правилните количества, независимо от възраст или позиция в обществото.

Безопасност и здраве

Продукти или практики които подпомагат здравето на работниците във фермите и производството или това на крайния клиент.

Пакетиране

Дизайни, които привличат клентите, използват био-разградими материали и други решения в агрологичните продукти и оборудване.

Образование 

Програми и инструменти които допринасят към агро революцията, и най-вече в сферата на иновативното мислене, окуражаване на устойчиви практики, и осведомяването относно полезните за околната среда практики.

Други

Тези идеи, които не спадат към гореспоменатите категории, но имат положително въздействие върху агро бизнеса*.

*Настоящите земеделски процеси произвеждат парникови газове, включително ентеричната ферментация при преживните животни, емисиите на метан от оризовите полета и освобождаването на въглерод в почвата чрез моторизирани обработка и използването на торове. Селскостопанските почви, наторени с азот, отделят азотен оксид. Добиването и прилагането на фосфор като тор въздейства на сладководните екосистеми. Азотът и фосфорът насърчават растителния живот в морските и сладководните системи, като по този начин се нарушава балансът на разтворения кислород, който е на разположение за водните организми.

Модерните земеделски практики могат да нарушат уникалната екосистема на бактерии, гъбички и други микроорганизми, намиращи се в почвата, и по този начин разрушават биологичното разнообразие на земята.

 

Какви са критериите на оценяване?

 •        Идея/концепция: трябва да бъде ясно обяснена
 •        Презентационни умения: убедително и пленяващо представяне на идеята
 •        Новаторство: нововъведение в начина на мислене или дизайна
 •        Оригиналност: дали бизнес идеята е нова или вече е била представяна
 •        Скалируемост: възможността да се разрастне до световно ниво
 •        Възможности за работа: възможността да се създадат нови работни места
 •        Пазарен потенциал: дали бизнес идеята има пазарен потенциал
 •        Здравословен аспект: рекламирането на нов и здравословен подход към хранителнителните навици
 •        Дизайн: иновативен дизайн

ВАЖНО: Кандидатите от България подават своите идеи на глобалния сайт, но на национално ниво ще бъдат оценени от българско жури. Глобално жури оценява всички национални победители, за да определи кои 9 ще се представят на живо на сцена на глобалния финал в Атина.

 

Как се кандидатства?

Подавате своята концепция на английски език на международния сайт на състезанието: http://futureagrochallenge.com/, секция Apply as a Startup, APPLY NOW. В подготовката на кандидатурата ви ще са ви полезни документите в секция Resources (Business Concept Template, Business Model Canvas). Освен тях ще трябва да подготвите и обобщен бизнес план (до 6 страници) + 1 страница резюме.

Цялата информация можете да намерите тук.

Прочетена 1780 пъти

Оставете коментар

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира най-добрата услуга за Вас.

Политика за използване на бисквитки

Политика за защита на личните данни