Форум „Социални предприятия в България" - Събития

Две организации със значим опит в анализите и директната подкрепа за социални предприятия в България – Фондация „Помощ за благотворителността в България” и Българският център за нестопанско право - поканиха заявени социални предприемачи, НПО, компании и заинтересовани институции за участие в националната конференция „Социалното предприемачество в България – пълен напред!”.

Осем от седемнайсетте кандидати, участващи в предизвикателството за стартиращи педприемачи Rinker's Challenge 2.0, поискаха финансиране за предпроектно проучване. Те се явиха на публична защита на 27 ноември в Американския център на Столична библиотека. След кратко и атрактивно представяне, предприемачите бяха обсипвани с въпроси от членове на екипа на Център "Ринкър" и на Фондация "Помощ за благотворителността в България", както и от членове на Управителния съвет на Фондацията. Максималната сума, за която можеха да претендират екипите, е 5000 лева и те трябва да бъдат използвани до края на 2015 година.

Кога: 26.11.2015, четвъртък
Къде: София, НДК, Пресцентър

 

Организира се от Фондация "Помощ за благотворителността в България" (ФПББ) в партньорство с Български център по нестопанско право.

Конференцията има за цел да обсъди проблемите на социалното предприемачество в България – политики, финансиране, изграждане на капацитет. Да обедини Форум „Социални предприятия в България“ за общи застъпнически действия и промотиране разбирането за социално предприемачество в обществото.

Конференцията се организира в рамките на проект „Укрепване на Форум „Социални предприятия в България”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

 

Запознайте се с Дневния ред на конференцията.

За участие в конференцията е необходимо изпращане на регистрационна форма: Registracionna_forma_26Nov2015.doc

В началото на ноември започна новата магистърска програма "Социално предприемачество" към Департамент "Философия и социология" на Нов български университет (НБУ).

Магистърската програма по социално предприемачество отговаря на наболели и значими проблеми на съвременното българско общество и глобализиращия се свят изобщо. Тя е съобразена с тенденцията на нарастваща комплексност на социалния свят и именно по тази причина е многоизмерна в дисциплинарен смисъл. Програмата е с продължителност от 3 семестъра. Обучението обхваща лекционни курсове по нови форми на солидарност, гражданско общество, неправителствени организации, социални проблеми, социална икономика, социален капитал, статус и функции на социалното предприемачество, социални иновации, и др.

Компетенции на завършилите програмата включват знания и умения за:
- създаване и управление на социално предприятие, организация с идеална цел (неправителствена организация);
- участие като експерти в съществуващи социални предприятия и/или неправителствени организации в България и в Европейския съюз;
- специализирана консултантска дейност към парламента, за депутати в българския и европейския парламент, към правителствени органи, пряко ангажирани със социални политики, към общини, областни управи и др.;
- участие и ръководство на проекти, чийто аналитичен предмет са социални проблеми, екологически проблеми и др.;
- експертна и консултантска дейност към местни, регионални, национални и европейски програми по въпроси на безработицата, бедността, хората в неравностойно положение, хората с увреждания, неграмотността, ре-социализацията на бивши затворници, зависими от наркотици, деца без родители, хора от третата възраст, интегриране на ромите, рискови групи и т.н.
Завършилите програмата също така ще имат компетенции в редица релевантни приложни области: изготвяне и представяне на проекти, счетоводство, връзки с обществеността и медиите и др.
В магистърската програма могат да кандидатстват лица, придобили най-малко бакалавърска степен по хуманитарна или социална научна специалност в български или чуждестранен университет, както и от други професионални направления и области на висше образование.

Нов български университет поддържа тесни връзки с редица европейски университети, което позволява обмяната на актуален и релевантен опит и добри практики в сферата на социалното предприемачество.
В магистърската програма студентите могат да получават:  Стипендии за Социално предприемачество, Академични стипендии, Социални стипендии, Стипендии от дарителски фондове, Работа в социологически агенции.

Повече: https://www.facebook.com/socialenterpriseMA/?fref=ts

Конкурсът за участие в Rinker's Challenge 2.0 приключи. Избрани са 17 предпримачa, които днес започват своето обучение в програмата.

Нужни са промени в съществуващите закони, за да бъдат насърчени социалните предприятия. Нов специален закон или промени в съществуващи актове – това все още е въпрос на обсъждане. Отделна правно-организационна форма обаче не е необходима. Около това се обединиха предприемачи и граждански активисти.

Днес, 14 октомври се навършва една година от подписването на Декларацията на Форум „Социални предприятия в България“, с която е поставено неговото фактическо начало.

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира най-добрата услуга за Вас.

Политика за използване на бисквитки

Политика за защита на личните данни