Форум „Социални предприятия в България" - Статии с етикет: образование

В началото на ноември започна новата магистърска програма "Социално предприемачество" към Департамент "Философия и социология" на Нов български университет (НБУ).

Магистърската програма по социално предприемачество отговаря на наболели и значими проблеми на съвременното българско общество и глобализиращия се свят изобщо. Тя е съобразена с тенденцията на нарастваща комплексност на социалния свят и именно по тази причина е многоизмерна в дисциплинарен смисъл. Програмата е с продължителност от 3 семестъра. Обучението обхваща лекционни курсове по нови форми на солидарност, гражданско общество, неправителствени организации, социални проблеми, социална икономика, социален капитал, статус и функции на социалното предприемачество, социални иновации, и др.

Компетенции на завършилите програмата включват знания и умения за:
- създаване и управление на социално предприятие, организация с идеална цел (неправителствена организация);
- участие като експерти в съществуващи социални предприятия и/или неправителствени организации в България и в Европейския съюз;
- специализирана консултантска дейност към парламента, за депутати в българския и европейския парламент, към правителствени органи, пряко ангажирани със социални политики, към общини, областни управи и др.;
- участие и ръководство на проекти, чийто аналитичен предмет са социални проблеми, екологически проблеми и др.;
- експертна и консултантска дейност към местни, регионални, национални и европейски програми по въпроси на безработицата, бедността, хората в неравностойно положение, хората с увреждания, неграмотността, ре-социализацията на бивши затворници, зависими от наркотици, деца без родители, хора от третата възраст, интегриране на ромите, рискови групи и т.н.
Завършилите програмата също така ще имат компетенции в редица релевантни приложни области: изготвяне и представяне на проекти, счетоводство, връзки с обществеността и медиите и др.
В магистърската програма могат да кандидатстват лица, придобили най-малко бакалавърска степен по хуманитарна или социална научна специалност в български или чуждестранен университет, както и от други професионални направления и области на висше образование.

Нов български университет поддържа тесни връзки с редица европейски университети, което позволява обмяната на актуален и релевантен опит и добри практики в сферата на социалното предприемачество.
В магистърската програма студентите могат да получават:  Стипендии за Социално предприемачество, Академични стипендии, Социални стипендии, Стипендии от дарителски фондове, Работа в социологически агенции.

Повече: https://www.facebook.com/socialenterpriseMA/?fref=ts

Публикувана в Новини

След успеха на курса през първата година и повече от 100 студенти и последователи, които взеха участие в пилотното издание през 2017 година, от Обединени идеи за България сме щастливи да обявим, че тази година курсът по Социално предприемачество продължава, по-силен, мотивиращ и полезен за всички с интерес към създаване на социални бизнеси.

Курсът стартира на 1-ви март 2018 г. в Стопански факултет на бул. Цариградско шосе 125. Лекциите ще се провеждат всеки четвъртък от 18:30 в зала 200.

Курсът е избираем за бакалаври и магистри в Стопански факултет и е отворен за всички наши съмишленици, които проявяват интерес към социалното предприемачество.

Публикувана в Новини
Страница 1 от 2
Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира най-добрата услуга за Вас.

Политика за използване на бисквитки

Политика за защита на личните данни