Форум „Социални предприятия в България” е неформална коалиция от независими, доброволно присъединили се неправителствени организации, бизнес асоциации, стопански предприятия, банки, университети, физически лица и други заинтересовани страни.

Основна цел на Форум „Социални предприятия в България“ е подобряване на средата за развитието на социалното предприемачество в България, като дейност в полза на обществото. Ние се стремим да осигурим на нашите членове възможност да споделят своите нужди, идеи и стремежи, за да можем с колективни усилия да постигнем общите си цели.

Членството във ФСП е доброволно.

 

Кой може да бъде член на ФСП?

Юридически лица:

+ Юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи стопанска дейност съгл. Чл.3 (3)

+ Кооперации

+ Специализирани предприятия на хора с увреждания

+ Търговски дружества, които се самодекларират за социални предприятия и отговарят на дефиницията

+ Банки и финансови институции с интерес към кредитиране на сектора

+ Други подкрепящи организации, които имат програми и/или мисия за подкрепа на СП

+ Търговски дружества, които имат изявен интерес към финансиране чрез КСО на СП

Общини и министерства, които:

+ Подкрепят Декларацията на Форума

+ Имат програми, подкрепящи и/или финансиращи СП

Физически лица, които:

+ Имат изявен интерес към темата – учени, учащи, медии

+ Стартиращи социални предприемачи

+ Лидери на неформални групи/екипи, създаващи СП

За проверка на критериите ФСП ангажира нарочно тяло - Комитет по членството.

Изтеглете Заявление за членство

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира най-добрата услуга за Вас.

Политика за използване на бисквитки

Политика за защита на личните данни