Форум „Социални предприятия в България” е неформална коалиция от независими, доброволно присъединили се неправителствени организации, бизнес асоциации, стопански предприятия, банки, университети, физически лица и други заинтересовани страни.

Основна цел на Форум „Социални предприятия в България“ е подобряване на средата за развитието на социалното предприемачество в България, като дейност в полза на обществото. Ние се стремим да осигурим на нашите членове възможност да споделят своите нужди, идеи и стремежи, за да можем с колективни усилия да постигнем общите си цели.

 

Като член на ФСП вие ставате част от застъпническа коалиция, която:

+ Защитава интересите на секторана социалното предприемачество.

+ Извършва изследвания, които очертават размера, ефекта и тенденциите пред социалното предприемачество,

+ Застъпва се за увеличаване на подкрепатаза социалните предприятия от публичния и частния сектор,

+ Изгражда мрежи между социалните предприемачи,

+ Повишава имиджа на социалните предприемачи и социалните предприятия

 

Как може да допринасяте и влияете върху дейностите на коалицията?

+ Инициирате общи действия на Форума

+ Предлагате решения на проблеми и становища на ниво политики спрямо СП

+ Допринасяте за общите писмени позиции на Форума

+ Станете част от Комитетите за управление на ФСП

+ Участвате в подготовката и дейността на Годишната среща на ФСП

+ Предлагате, домакинствате и участвате в събития на ФСП

+ Участвате в Годишния анализ на социалното предприемачество в България

+ Участвате в планирането на колективни проекти и дейности на ФСП

 

Как се информирате за дейността на ФСП?

+ От сайта на Форума www.socialenterprise.bg

+ От срещи и събития

 

Изтеглете Заявление за членство

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира най-добрата услуга за Вас.

Политика за използване на бисквитки

Политика за защита на личните данни