Форум „Социални предприятия в България" е неформално обединение на хора и организации, работещи в сферата на социалното предприемачество. Той способства за обмена на информация и за формирането на политики, поставя проблемите на социалните предприемачи на национално ниво.

 

ЦЕЛ

Основна цел на Форум „Социални предприятия в България" е подобряване на средата за развитието на социалното предприемачество в България като дейност в полза на обществото.

 

УПРАВЛЕНИЕ

Работата на Форум „Социални предприятия в България" се координира от Фондация "BCause" (доскоро „Помощ за благотворителността в България").

 

КАКВО ПРАВИМ

Форум "Социални предприятия в България" работи за:

+ да защитава интересите на сектора на социалното предприемачество;

+ да извършва изследвания, които очертават размера, ефекта и тенденциите пред социалното предприемачество;

+ да се застъпва за увеличаване на подкрепата за социалните предприятия от публичния и частния сектор; да изгражда мрежи между социалните предприемачи;

+ да повишава имиджа на социалните предприемачи и социалните предприятия.

 

ЧЛЕНСТВО

Членове

Критерии за членство

Ползи от членството

Заявление за членство

 

ИСТОРИЯ

Решението за създаването на Форум „Социални предприятия" бе взето на 24 март 2014 г. в София от участниците в конференция „Партньорство за социални предприятия в България", организирана от Фондация „Помощ за благотворителността в България" (ФПББ). В нея участваха представители на повече от 60 организации и институции с интерес към развитието на социалните предприятия в България, експерти от Министерството на труда и социалната политика, Столична община, бизнес, неправителствени организации, браншови организации, както и представители на работещи социални предприятия.

Декларация на Форум "Социални предприятия в България" бе подписана на 14 октомври 2014 в София. В нея се посочва, че социалните предприятия могат да играят важна роля в развитието на българската икономика и притежават потенциал за устойчив икономически растеж, приобщаващ различни социални групи.
Декларацията бе подписана по време на конференцията "Публично-частните партньорства – възможност за развитие на социални предприятия". Може да бъде подкрепена както организации, така и от личности.

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира най-добрата услуга за Вас.

Политика за използване на бисквитки

Политика за защита на личните данни