Този сайт е изграден през 2013 г. по проект BG051PO001-7.0.07-0199-C0001 - „Партньорство за социални предприятия в България", финансиран от Европейската комисия чрез Европейския социален фонд по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" на Република България. Проектът е на Фондация „Помощ за благотворителността в България" в партньорство с британската организация Social Enterprise Coalition UK и с асоцииран партньор Дирекция „Жизнен стандарт, демографско развитие, политики и стратегии" – Министерство на труда и социалната политика.

 

eea-grants-logoОт юни 2015 до март 2016 сайтът се поддържа със средства от проект „Укрепване на Форум „Социални предприятия”, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (www.ngogrants.bg). Проектът се изпълнява от Фондация "Помощ за благотворителността в България" в партньорство с Българския център за нестопанско право.

 

Сайтът се поддържа от Фондация BCause („Помощ за благотворителността в България").

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира най-добрата услуга за Вас.

Политика за използване на бисквитки

Политика за защита на личните данни