Петък, 08 Април 2016 11:22

Форум "Социални предприятия в България" започна обсъждане на проекта за закон за социална икономика

Написана от ФПББ

На 6 април 2016 в София се проведе среща за обсъждане на проекта за Закон за социална икономика. Домакин беше Българският център за нестопанско право. Участваха представители на МТСП и членове на Форум "Социални предприятия в България" - дневни центрове и нестопански организации, социални предприемачи.


Проектът, който трябва да урежда по нов начин вече съществуващите форми на социално предприемачество в България, е с работно заглавие „Закон за социална икономика“ и се подготвя от Министерството на труда и социалната политика. Текстовете се обсъждат още в работната група, създадена от Министерството, и тяхното прецизиране ще продължи до края на годината.

Теодора Тодорова от МТСП представи на дискусионната група основните положения в проектозакона, както и опита на Испания и Франция. Тя сподели, че желанието на МТСП е чрез закона да бъде признато съществуването
на този сектор, но и да бъде подкрепено развитието му, и насърчи участниците да коментират свободно предложените идеи.

Директорът на БЦНП Надя Шабани изтъкна, че големият позитив е, че проектозаконът обхваща всички субекти,
занимаващи се със социално предприемачество, а не само предприятията на хората с увреждания. При обсъждане на характеристиките на социалните предприятия тя също постави въпроса за независимостта от общините и държавата като гаранция за запазване на принципа за свободна конкуренция.

Елица Баракова, изпълнителен директор на Фондация „Помощ за благотворителността в България“, посочи, че същинският въпрос е какво ще промени този закон, каква подкрепа се предвижда за социалните предприемачи.

Дискусиите се фокусираха върху критериите за това що е социално предприятие, как и от кого ще бъдат те верифицирани, какви финансови и нефинансови стимули е добре да има за социалните предприятия.

Срещата се организира в рамките на проект „Укрепване на Форум "Социални предприятия в България“, изпълняван от ФПББ в партньорство с БЦНП. Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
www.ngogrants.bg.

Прочетена 1280 пъти

Оставете коментар

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира най-добрата услуга за Вас.

Политика за използване на бисквитки

Политика за защита на личните данни