Вторник, 21 Март 2017 16:53

Форум „Социални предприятия в България” определи нови застъпнически цели за 2017 г.

Написана от Екипите на BCause и БЦНП

На 20 март в София се проведе годишната среща на Форум "Социални предприятия в България". Целта ни беше да обсъдим предизвикателствата пред социалното предприемачество през 2017 година, за да набележим конкретни стъпки за преодоляването им. На срещата присъстваха над 25 представители от различни организации, ангажирани с темата на социалното предприемачество.

Форумът бе уважен и от колеги от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, които декларираха, че са отворени за контакти с гражданските организации. След като се запознаха с част от ежедневните им проблеми, заявиха своята готовност да се съобразят с тях при отварянето на следващи процедури по ОПРЧР.

Пенка Цветкова, директор Бизнес развитие и международни връзки от Фондация BCause, координатор на проект SEEDplus, представи на членовете на Форума и на гостите възможностите за стартиращи предприемачи да обменят опит с по-напреднали колеги от техния бранш в страни от Европейския съюз и да подобрят управленските си умения и познаването на чужди пазари. Най-много въпроси имаше относно процедурата за кандидатстване, критериите за подбор, потенциалните ползи за участниците.

Вдъхновен от организирания от Български център за нестопанско право (БЦНП) модел на Базар на социалните предприятия в София, младият журналист и създател на онлайн медията Габрово Daily - Момчил Цонев, представи пред участниците идеята си за организиране на подобен базар на социалните предприятия и в Габрово в рамките на предстоящия Международен фестивал за градски изкуства и щастие „6Fest“. Част от членовете-социални предприятия на Форума също изявиха интерес да се включат в инициативата.

Асен Шарлийски презентира проекта за създаване на капиталов фонд в подкрепа на социалното предприемачество. Идеята се посрещна с интерес от аудиторията, като част от обсъждането на финансовата рамка за развитие на социалните предипрятия. Все пак, въпросите и последвалата дискусия очертаха големите различия в капацитета и нуждите на стартиращите социални предприемачи и инструментите на такъв фонд – и като размер на финансовата инвестиция, и като зрялост на предприемаческата идея. Участниците предложиха съдействието на Форума за формулиране на пълни и точни индикатори за социален ефект, който замисленият фонд ще преследва, освен икономическата жизнеспособност.

Финалната дискусия в срещата се съсредоточи около основните проблеми, с които хората и организациите, желаещи да се развиват като социални предприемачи, продължават да се сблъскват – законодателната уредба и възможностите за финансиране. Категоричното становище на присъстващите бе, че специално правно регламентиране на статута на социалните предприятия без насърчителни мерки, единствено би усложнило ситуацията на работещите в тази сфера. Много от тях продължават да се опасяват, че евентуалното въвеждане на нов специален статут по-скоро би ограничило и затруднило работата на вече развили се инициативи към този етап. В същото време липсата на по-ясна дефиниция, какво е социално предприемачество и дали общините могат да развиват социални предприятия и да кандидатстват за финансиране наравно с частните субекти, също остава проблематично. Обект на оживена дискусия отново бяха отворените процедури по ОПРЧР и трудностите, които създават пред кандидатстващите социални предприятия – засегнати бяха проблемът с конкурентоспособността на НПО, които развиват социално предприемачество, липсата на гъвкавост и адаптиране на финансирането към актуалните нужди на сектора (например, за първоначален ремонт на налична материална база, техническо оборудване на предприятието и др.), както и насърчаването на временната субсидирана заетост на големи групи хора вместо осигуряването на възможност за тяхната трайна заетост в предприятието.

В резултат на проведените обсъждания участниците в срещата на Форума се обединихме около три ключови застъпнически цели, които да бъдат изпълнение през следващите месеци:

1 . С общо писмо до МТСП отново да настояваме за разделяне на публичните субекти от частните при кандидатстване в програми за финансиране на СП;

2. Да представим съгласувано от членовете на Форума писмо в междуведомствената работна група за социална икономика към МТСП, с което да изискаме приемането на Пътната карта  от Министерски съвет като национален стратегически документ, който да актуализира вече остарялата Национална концепция за социална икономика от 2012 г. Приетата след широко обществено обсъждане „Пътна карта. Насърчаване и развитие на социалните предприятия в България (2015-2020)“ дава добра основа за формулиране на стратегическите решения по основните теми: правна рамка, финансиране, капацитет.

3. Да организираме специална среща на Форума, на която да бъдат актуализирани данните в настоящия Индекс на социалното предприемачество в България според изготвената от Форума методика и този Индекс да бъде взет под внимание от компетентните органи при подготовката на предстоящия План за действие по социалната икономика за 2017-2018 г.

Благодарим на всички членове на Форума за активното участие!

Прочетена 1299 пъти

Оставете коментар

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира най-добрата услуга за Вас.

Политика за използване на бисквитки

Политика за защита на личните данни