Петък, 31 Март 2017 15:50

Четири насоки за подкрепа и развитие на социалното предприемачество бяха представени в Европейската комисия

Написана от BCause

Фондация BCause запозна ЕК с решенията на Форум „Социални предприятия в Бългaрия”

Елица Баракова, Пенка Цветкова и Мая Косева от Фондация BCause участваха в Gathering to Grow II на 28 март в Европейския парламент в Брюксел. Форумът бе организиран от Euclid network и Mouves, Франция. Негова тема бе потвърждаване на ангажиментите на евроинституциите към развитие на политиките и осигуряване на финансиране за социалните предприемачи.

Представен бе Апелът за действие за промотиране на социалното предприемачество, приет от експертната група по социално предприемачество към Европейската комисия (GECES). В групата участват представители на европейски национални правителства и регионални власти, организации на социални предприемачи, банкови институции и университети. Те дават практически съвети на Европейската комисия за това как да насърчава социалното предприемачество.

Апелът за действие формулира четири насоки, в които Европейската комисия трябва да насочи усилията си за подкрепа и развитие на социалното предприемачество.

Видимост
1. Измерване на въздействието на социалните предприятия и информиране на всички в Европа за него;
2. Създаване и подкрепа на мрежи от организации на социалните предприятия, за да имат думата във вземане на политиките, отнасящи се до тях;
3. Социални предприятия трябва да могат да:
- кандидатстват за финансиране от Европейската комисия,
- получат предимство в обществените поръчки.

Възможности за финансиране
1. По-лесен и по-евтин достъп до обучения и съветване за социални предприемачи;
2. Правителствата трябва да насърчават частни и публични инвеститори да финансират социални предприятия;
3. Съществуващите фондове за социални предприемачи трябва да стават по-големи, както и трябва да бъдат разработвани нови възможности за публично частно финансиране.

По-добри закони
1. Всички европейски национални правителства трябва да създават и прилагат закони, които насърчават социалните предприемачи, и Европейската комисия трябва да им покаже как;
2. Повече финансиране и ноу-хау за социалните предприятия за международния бизнес в рамките на единния пазар на ЕС;
3. Европейската комисия и националните правителства трябва да подкрепят и обучават социалните предприятия как печелят обществени поръчки, а държавните служители трябва да знаят как да изберат доставчици - социални предприятия;
4. Да има повече държавната помощ за социалните предприятия, които предоставят обществени услуги.

Популяризиране в световен мащаб
1. Международните организации (например, Световната банка и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие ), трябва да инвестират повече в социалната икономика;
2. Социални предприятия по целия свят трябва да бъдат по-добре свързани;
3. Трябва да има повече социални предприятия в развиващите се страни.

На срещата присъстваха Ула Енгелман, директор на отдела за социална икономика и предприемачество, както и Гийом Балас, депутат в Европейския парламент. И двамата заявиха готовността си да работят заедно с гражданските организации за развитието на социалното предприемачество.
В изказването си изпълнителният директор на Фондация BCause Елица Баракова представи основните проблеми, формулирани на Годишната среща на Форум „Социални предприятия в Бългaрия” на 20 март в София, като специално подчерта необходимостта от разделяне на публичните субекти от частните при кандидатстване в програми за финансиране на СП.

Прочетена 1266 пъти

Оставете коментар

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира най-добрата услуга за Вас.

Политика за използване на бисквитки

Политика за защита на личните данни