Петък, 17 Ноември 2017 09:55

Силен интерес към програмата БАКБ Предизвикателство в академичните среди

Написана от Център "Ринкър"

Две висши училища отвориха своите аудитории за БАКБ Предизвикателство. Експерти от Център „Ринкър“ се срещнаха със студенти и техните преподаватели в Стопанската академия „Д. А. Ценов“ - Свищов и Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, за да представят възможностите, които БАКБ Предизвикателство предоствя на стратиращия „зелен“ бизнес.

На 15 ноември 2017, в Стопанския факултет на Великотърновския университет се проведе информационна среща за представяне на програмата БАКБ Предизвикателство. Пенка Цветкова от Център „Ринкър“ към Фондация BCause запозна участниците програмата, която на конкурсен принцип подкрепя предприемачи в начален етап на развитие, с фокус върху „зелени” и устойчиви инициативи. Представена бе и програмата "Еразъм за млади предприемачи" на Европейската комисия, координирана от Фондация BCause като част от консорциум SeedPlus.

Сред присъстващите над 40 души бяха бакалаври от специалностите Стопанско управление, Публична администрация, Маркетинг и Предприемачество в социалната сфера, както и магистри от специалност Управление на човешките ресурси. Участваха и студенти от Факултета по математика и информатика заедно с преподавателя доц. д-р Ивайло Николов.

Сред гостите бяха и заместник-деканът на Стопански факултет - доц. д-р Венета Христова, ас. д-р Мария Илчева, преподавател по социално предприемачество, както и гл. ас. д-р Ваня Димитрова, която преподава Управление на проекти. Сред гостите бяха представители на студентска организация АЙСЕК, на Фондация Start it Smart и на Клуб на програмиста, гр. Велико Търново.

bacb svistov 1

Седмица по-рано, на 6 ноември 2017 г., в Стопанската академия в Свищов се проведе информационна среща за БАКБ Предизвикателство под егидата на факултет „Производствен и търговски бизнес". Над 80 бъдещи предприемачи и настоящи студенти, както и техни преподаватели изпълниха докрай аудитория 61 на Стопанската академия и имаха възможност да научат от първа ръка какви са предимствата и възможностите за участие в програмата.

Гост-лектор бе Павел Панайотов, възпитаник на Стопанската академия, опитен предприемач, ментор и директор „Програми за предприемачество" на Център „Ринкър". Срещата откри лично проф. д-р Любчо Варамезов, подчертавайки, че факултет ПТБ, чийто декан е самият той, е с дългогодишни традиции в обучението на успешни предприемачи, както и че в учебните планове на всички специалности, развивани от катедрите в състава на факултета, присъства поне една дисциплина, свързана с предприемачеството.

Г-н Панайотов имаше възможност да разкаже за своя път от банките на Стопанската академия до големите обучителни зали, където Център „Ринкър“ помага на бъдещите предприемачи да развият своите идеи за бизнес, да проверят тяхната пазарна приложимост, както и да разработят бизнес-план, достатъчно добър, за да грабне вниманието на реален инвеститор.

Основен фокус на срещата беше дискусия за мисията и целите на БАКБ Предизвикателството, методиката на обучение и подкрепата, която стартиращите предприемачите ще получат.

БАКБ Предизвикателство е програма на конкурсен принцип за подкрепа на предприемачи в начален етап на развитие, с фокус върху “зелени” и устойчиви инициативи. 25000 лв. е безвъзмездното финансиране, осигурено от Българо-американска кредитна банка за награден фонд на най-добрите бизнес идеи.

Програмата е създадена от Център „Ринкър“ към Фондация BCause, в партньорство с Българо-американска кредитна банка.

БАКБ Предизвикателство ще предоставя възможност на предприемачи в начален етап на развитие да получат подкрепа за своята идея, да изработят жизнен бизнес модел и да създадат своя първи бизнес план. Участниците ще бъдат обучавани по съвременна методика, разработена от лекторите на Ринкър център и доказала своята ефективност във времето. Много ценни в програмата са практическите обучения, срещите с предприемачи и взаимната подкрепа между участващите екипи.

Участниците ще разработят своите бизнес проекти и ще ги представят публично в края на месец април. Оценяването на бизнес плановете ще бъде поверено на авторитетно жури. Селектираните бизнес идеи ще бъдат представени на широката публика, чрез националните медии. Най-добрият бизнес план ще получи целева награда в размер на 20 000 лева. Ще бъдат връчени още две поощрителни награди от по 3 000 и 2 000 лева.

Програмата БАКБ Предизвикателство е предназначена за предприемачи с бизнес идея, насочена към положително въздействие върху хората и общностите - със социален или екологичен ефект. Търсят се стопански инициативи, изградени върху концепцията за природосъобразно и устойчиво развитие.

Търсените бизнес инициативи могат да се развиват в едно или няколко от следните направления: устойчива градска среда; „зелени" продукти, процеси, технологии; платформи, подкрепящи устойчиви продукти и производителите им; ефективно използване на суровини/материали и рециклиране; образование и други услуги, свързани с устойчивост; устойчиво земеделие; туризъм, развиван по устойчив начин; иновации.

За участие могат да кандидатстват хора и екипи с добри идеи за бизнес, свързани с темата на конкурса, както и микро, малки и средни предприятия с по-малко от три приключили финансови години.

Кандидатстването става само с кратко описание на бизнес идея и попълване на онлайн формуляр. Авторите на избраните идеи ще бъдат поканени на събеседване. За участие в програмата ще бъдат одобрени до 30 участника.

Срокът за кандидатстване за участие в конкурса е 20 ноември 2017.

Прочетена 1250 пъти

Оставете коментар

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира най-добрата услуга за Вас.

Политика за използване на бисквитки

Политика за защита на личните данни