Петък, 03 Януари 2014 00:00

ФПББ проведе обучение и дискусия върху правната рамка за социалните предприятия в България

Написана от ФПББ

На 17 декември 2013 г. се проведе обучение на експертната група „Политики за насърчаване на социалните предприятия" - част от проекта „Партньорство за социални предприятия в България" на Фондация "Помощ за благотворителността в България".

 

Правният експерт Константин Танев, преподавател в УНСС, направи обширно изложение за правната рамка, в която работят социалните предприятия в България, очерта проблемите и перспективите.

Стоян Михайлов, управляващ партньор на „Джанкшън България" ЕООД, представи предварителни изводи от социологическо проучване на социалните предприятия у нас, осъществявано в рамките на същия проект.

Участниците горещо дискутираха идеи за промени в правната рамка, които биха насърчили възникването и устойчивото развитие на социални предприятия у нас.

Благодарим на домакините от American Corner, Столична библиотека.

 

Проект BG051PO001-7.0.07-0199-C0001 „Партньорство за социални предприятия в България" се ипълнява от Фондация "Помощ за благотворителността в България" в партньорство с британската организация Social Enterprise Coalition UK, и с асоцииран партньор Дирекция „Жизнен стандарт, демографско развитие, политики и стратегии" – Министерство на труда и социалната политика. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Прочетена 1545 пъти

Оставете коментар

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира най-добрата услуга за Вас.

Политика за използване на бисквитки

Политика за защита на личните данни