Сряда, 24 Юли 2019 14:07

Вписване в публичния регистър на социалните предприятия – защо и как

Написана от BCause

Законът за предприятията на социалната и солидарна икономика в България бе приет и обнародван през ноември 2018. Негови субекти са кооперациите, юридическите лица с нестопанска цел и социалните предприятия. В мотивите за създаването на този закон е залегнала стратегическата цел за обособяването, развитието и насърчаването на стопански отрасъл, който се характеризира преимуществено със социална насоченост и чиято основна цел е генериране на положителна социална добавена стойност по посока заетост, жизнен стандарт и социално включване на уязвими групи от населението. С изпълнението на тази стратегическа цел близо 2% от БВП на страната следва да бъде постигнат до 2021 г. чрез дейността на предприятия от социалната и солидарна икономика.

След влизането в сила на Закона, беше създаден предвиденият публичен регистър на социалните предприятия. Идеята е, че всяко вписано в регистъра социално предприятие може да ползва насърчителните мерки, предвидени от държавата.

Насърчителните мерки са широко описани в Закона – отличителна сертификационна марка за стоките или услугите на социалните предприятия,  подкрепа от страна на местните власти, улесенен достъп до имоти, които са общинска собственост, финансово подпомагане и т.н.

„В допълнение, Законът за хората с увреждания предвижда друга възможност за социалните предприятия, вписани в Регисттъра – коментира Елица Баракова, изпълнителен директор на Фондация BCause. - Работодателите, които наемат 50+ служители могат да се освободят от задължениято по ЗХУ да наемат човек с увреждане, като закупуват определен обем стоки и услуги от социални предприятия. Внимателното разглеждане на нуждите на такива работодатели може да донесе значителни и устойчиви приходи на социалните предпирятия, а ефектът за социални ползи за хора да бъде разширен и извън кръга на тези с увреждания.“

В България като социалните предприятие се самоопределят около 4700 юридически лица, но според разбирането на държавата и определението на новия закон една от трета от тях реално не са такива.

Разбира се, няма пречки социалните предприятия да работят и без да са вписани в Публичния регистър, но така те няма да имат достъп до насърчителните мерки.

Илия Гаралиев, Старши експерт в дирекция „Стратегическо планиране и демографска политика“ в МТПС, разясни по наша молба начините за включване в публичния регистър на социалните предприятия.

В момента има три канала за подаване на заявленията за вписване в Регистъра на социалните предприятия, както и приложените към тях документи, се подават по електронен път или на хартиен носител.

Първо, на хартиен носител заявленията се приемат в приемната на МТСП на ул. „Триадица“ №2. При подаване на заявлението за вписване на хартиен носител, приложените към него документи се заверяват от заявителя с „вярно с оригинала“. 

Второ, по електронен път заявленията се подават чрез официалната интернет страница на МТСП (рубриката „Контакти“, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. - за подписани с квалифициран електронен подпис).

Трето, чрез системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление” (ДАЕУ).

След 01.09.2019 г. ще бъде възможно подаването на заявления директно в електронния Регистър. Регистърът ще може да се достъпва през официалния сайт по социална икономика: http://seconomy.mlsp.government.bg/

Заявления за регистрация за социално предприятие могат да се свалят от интернрт страницата на МТСП (https://www.mlsp.government.bg) Изберете в менюто „Административно обслужване“. В страница „Административно обслужване“, изберете от менюто вляво „Административни услуги“. Прехвърля Ви към страница Административни услуги“ - в центъра на екрана изберете „Министерство на труда и социалната политика“.

Първо са представени „Общите административни услуги“, като веднага след тях са „СПЕЦИФИЧНИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ“, като в четвърто (римски цифри) са документите за „Издаване на удостоверение за регистрация на социалните предприятия“.

Последвайте бързата ни връзка.

 

Запознайте се със Закона

Прочетена 772 пъти

Оставете коментар

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира най-добрата услуга за Вас.

Политика за използване на бисквитки

Политика за защита на личните данни