Вторник, 25 Март 2014 14:49

Създава се Форум „Социални предприятия“

Написана от ФПББ

Вчера в София бе поставено началото на Форум „Социални предприятия". Той ще обединява всички заинтересованите страни, работещи в сферата на социалното предприемачество, ще способства за обмена на информация и за формирането на политики, ще поставя проблемите на социалните предприемачи на национално ниво.


Решението за създаването на Форум „Социални предприятия" бе взето от участниците в конференция „Партньорство за социални предприятия в България", организирана от Фондация „Помощ за благотворителността в България" (ФПББ). В нея участваха представители на повече от 60 организации и институции с интерес към развитието на социалните предприятия в България, експерти от Министерството на труда и социалната политика, Столична община, бизнес, неправителствени организации, браншови организации, както и представители на работещи социални предприятия.

По време на конференцията бяха дискутирани въпросите на финансирането и управлението на социалните предприятия, правната рамка и социалния ефект. Представени бяха социологическо проучване на социалните предприятия и сравнителен правен анализ на правните рамки за развитието на социални предприятия.

Представители на британската организация SEUK споделиха добри практики от британския опит в областта на социалното предприемачество.


Конференцията се осъществява по проект BG051PO001-7.0.07-0199-C0001 – „Партньорство за социални предприятия в България", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проект „Партньорство за социални предприятия в България" се изпълнява от Фондация „Помощ за благотворителността в България" в партньорство с британската организация Social Enterprise Coalition UK и с асоцииран партньор Дирекция „Жизнен стандарт, демографско развитие, политики и стратегии" – Министерство на труда и социалната политика.

Общата цел на проекта е да съдейства за промяна в модела на социално включване на широк кръг уязвими групи граждани в обществото и подобряване качеството им на живот чрез подкрепа за развитие на устойчив сектор на социалните предприятия в България.

 

 

Прочетена 1533 пъти

Оставете коментар

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира най-добрата услуга за Вас.

Политика за използване на бисквитки

Политика за защита на личните данни