Вторник, 21 Октомври 2014 16:51

Форум "Социални предприятия в България": Има потенциал за устойчив икономически растеж

Написана от ФПББ
Декларация на Форум "Социални предприятия в България" бе подписана на 14 октомври 2014 в София. В нея се посочва, че социалните предприятия могат да играят важна роля в развитието на българската икономика и притежават потенциал за устойчив икономически растеж, приобщаващ различни социални групи.
Поставят се основните цели на обединението: да защитава интересите на сектора на социалното предприемачество; да извършва изследвания, които очертават размера, ефекта и тенденциите пред социалното предприемачество; да се застъпва за увеличаване на подкрепата за социалните предприятия от публичния и частния сектор; да изгражда мрежи между социалните предприемачи; да повишава имиджа на социалните предприемачи и социалните предприятия.
 
Декларацията бе подписана по време на конференцията "Публично-частните партньорства – възможност за развитие на социални предприятия". Може да бъде подкрепена както организации, така и от личности. Това става чрез изпращане на подписана и сканирана декларация до Фондация "Помощ за благотворителността в България".
 
Форум "Социални предприятия в България", чиито основи бяха поставени на 24 март 2014, е неформална коалиция от независими, доброволно присъединили се неправителствени организации, бизнес асоциации, стопански предприятия, банки, университети, физически лица и други заинтересовани страни. Той има за цел да способства за обмена на информация и за формирането на политики, да поставя проблемите на социалните предприемачи на национално ниво. Идеята за обединението е на Фондация "Помощ за благотворителността в България", която се е ангажирала с координацията му през първите две години.


Дейностите по създаването и координирането на Форум "Социални предприятия в България" е в рамките на проект BG051PO001-7.0.07-0199-C0001 – „Партньорство за социални предприятия в България", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Прочетена 1232 пъти

Оставете коментар

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира най-добрата услуга за Вас.

Политика за използване на бисквитки

Политика за защита на личните данни