Сряда, 14 Октомври 2015 11:44

Форум "Социални предприятия в България“ на една година

Написана от ФПББ

Днес, 14 октомври се навършва една година от подписването на Декларацията на Форум „Социални предприятия в България“, с която е поставено неговото фактическо начало.

Решението за създаването на Форума като обединение на хора и организации, заинтересовани от развитието на социалното предприемачество в България, е взето на 24 март 2014 г. от участниците в конференция на Фондация „Помощ за благотворителността в България" (ФПББ).
Декларацията на Форум "Социални предприятия в България" е подписана на 14 октомври 2014 в София от 34 организации. В нея се посочва, че социалните предприятия могат да играят важна роля в развитието на българската икономика и притежават потенциал за устойчив икономически растеж, приобщаващ различни социални групи.


Форум „Социални предприятия в България” (socialenterprise.bg) е неформална коалиция от независими, доброволно присъединили се неправителствени организации, бизнес асоциации, стопански предприятия, банки, университети, физически лица. Основна цел на Форумa е подобряване на средата за развитието на социалното предприемачество в България като дейност в полза на обществото.
През 2015 година Фондация „Помощ за благотворителността в България" и Българският център за нестопанско право заедно разработиха Пътна карта (2015-2020) за насърчаване и развитие на социалните предприятия в България. Представители на двете организации организираха тур за срещи-дискусии в страната, на които с настоящи и бъдещи социални предприемачи от различни сфери, както и представители на местната власт, бяха обсъждани тезите и решенията, заложени в Пътната карта.  Сред тях на първо място са предложенията за критерии и дефиниция на социално предприятие, на базата на които то да се отличи от сходни икономически или социални дейности.


„Въпреки интереса към социалното предприемачество в България в последните години, ефектът от сектора у нас е още нисък – коментира Елица Баракова, изпълнителен директор на ФПББ. – Амбициите на Форума са да популяризира социалното предприемачество, да обединява предприемачите, да бъде гласът на техните проблеми, да извлича най-добрите идеи от тях и да ги превръща в политики, адекватни на техните нужди."


„От анализа на европейските политически документи ясно се виждат две взаимосвързани насоки на общоевропейската политиката спрямо социалните предприятия – нарастваща нормативна регулация и нарастващи финансови и други подкрепящи ресурси - посочи Надя Шабани от Българския център за нестопанско право – Това трябва да бъде посоката и за България!”

 

Партньорите ФПББ и БЦНП си поставят за цел да привличат за членове на Форума най-иновативните и ориентирани към устойчив резултат социални предприятия, подкрепящи организации, компании и личности. Ако имате интерес за включване, моля попълнете Заявление за членство.


Вижте:
1.    Декларацията на Форум "Социалнипредприятия в България": http://socialenterprise.bg/docs/conference_2/Deklaracia_ForumSocialniPredpriatia_14102014.pdf
2.    Насърчаване и развитие на социалните предприятия в България – Пътна карта (2015 – 2020): http://socialenterprise.bg/docs/Plan_SE_fin.doc
3.    Резюме: http://socialenterprise.bg/docs/resume.doc
4.    Заявлениe: http://socialenterprise.bg/docs/zayavlenie_FSPB.doc

 


eea-grants-logoПроектът „Укрепване на Форум „Социални предприятия” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

www.ngogrants.bg

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация "Помощ за благотворителността в България" и приникакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“

 

Прочетена 1039 пъти

Оставете коментар

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира най-добрата услуга за Вас.

Политика за използване на бисквитки

Политика за защита на личните данни