Сряда, 02 Декември 2015 10:52

80 в лодката на социалното предприемачество

Написана от Елица Баракова

Две организации със значим опит в анализите и директната подкрепа за социални предприятия в България – Фондация „Помощ за благотворителността в България” и Българският център за нестопанско право - поканиха заявени социални предприемачи, НПО, компании и заинтересовани институции за участие в националната конференция „Социалното предприемачество в България – пълен напред!”.

Форумът се проведе на 26 ноември в НДК с участието на близо 80 човека. Събра ги желанието да предложат конкретни мерки, които да доведат до повече на брой, по-развити и стабилни социални предприятия, носещи директни ползи за повече хора от уязвими групи. Дискусиите бяха систематизирани около конкретните предложения на Пътна карта, подготвена от организаторите. Моментът е критично назрял, тъй като държавата в лицето на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) активно подготвя законодателни инициативи в тази сфера.

Ето и някои от конкретните предложения:
-    „Да” за регламентиран статут на социалното предприятие, „Не” за нова правна форма
-    Провеждане на секторни реформи и либерализация на пазара в типични за социалното предприемачество области - здравеопазване, социални услуги и образование
-    Изключване на социалните предприятия от режима на държавна помощ
-    Мерки за развитие на капацитет за социално предприемачество, като се започне от насърчаване на предприемаческо мислене у децата и младежите
-    Мерки за подкрепа на социалното предприятия както в начална фаза, така и в следящите етапи на растеж.
-    Създаване на Фонд за социални предприятия
-    Улесняване на достъпа и условията за ползване на държавна и общинска собственост
-    Популяризиране ползването на продукти от социални предприятия

Всички предложени мерки може да обсъдите на http://glasatni.bg – където мнението ни е от значение, а Българският център за нестопанско право поема ангажимент да ги представи на институциите, към които се отнасят.

Срещата бе използвана и за укрепване на младата коалиция Форум „Социални предприятия” като мрежа за партньорства, платформа за дискусии и застъпническа група. 25 нови организации пожелаха да станат членове, с което общият брой нарасна на 84.

За динамичната работа на Конференцията допринесоха опитната и чаровна група на водещите: Юрий Вълковски от Reach for Change, Павлета Алексиева, БЦНП, Марина Стефанова, Фондация „Каузи”, Ренета Венева, НАРД, Спаска Петрова от „Нов път” Хайредин и Анселмо Капороси, на които благодарим.

 

forum-1

Форум „Социални предприятия" е неформално обединение на хора и организации, работещи в сферата на социалното предприемачество. Той способства за обмена на информация и за формирането на политики, поставя проблемите на социалните предприемачи на национално ниво. Повече за Форума.

Конференцията бе организирана в рамките на проект „Укрепване на Форум „Социални предприятия в България”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Прочетена 1001 пъти

Оставете коментар

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира най-добрата услуга за Вас.

Политика за използване на бисквитки

Политика за защита на личните данни