ПЪТНА КАРТА

НАСЪРЧАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В БЪЛГАРИЯ

ПЪТНА КАРТА (2015 – 2020) - (изтеглете)

Пътната карта е изработена от Български център за нестопанско право и Фондация Помощ за благотворителността.

Целта й е да даде визия и стъпки за развитие на социалните предприятия в България.

Пътната карта е изработена след консултации с представители на неправителствени организации, ангажирани в темата за развитие на социалното предприемачество (членовете на Форум Социални предприятия), както и представители на държавни институции, имащи отношение към предвидените мерки (Министерство на труда и социалната политика, Агенция по заетостта, Агенция за хора с увреждания, Агенция за малки и средни предприятия).

Резюме (изтеглете)


ИНДЕКС НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПИРЕМАЧЕСТВО В БЪЛГАРИЯ
Работна версия 3,1 (Изтеглете)


ДОКУМЕНТИ

Декларация от Страсбург, януари 2014

На 16 и 17 януари 2014 г. в Страсбург се събраха на работна среща над 2000 социални предприемачи и привърженици на социалното предприемачество, представляващи огромното многообразие на социалната икономика, които потвърдиха становището, че социалните предприятия трябва да играят по-важна роля в бъдещето на Европа и набелязаха нови идеи и действия, за да разкрият потенциала си за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Можете да подпишете декларацията тук.

Декларация на Форум "Социални предприятия в България"

На 14 октомври 2014 г. в София беше подписана Декларация на Форум „Социални предприятия в България" - неформална коалиция от независими, доброволно присъединили се неправителствени организации, бизнес асоциации, стопански предприятия, банки, университети, физически лица и други заинтересовани страни.

Можете да подпишете декларацията и да се присъедините към Форума, като се свържете с ФПББ.

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира най-добрата услуга за Вас.

Политика за използване на бисквитки

Политика за защита на личните данни