Библиотека

ПЪТНА КАРТА

 

НАСЪРЧАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В БЪЛГАРИЯ

ПЪТНА КАРТА (2015 – 2020) - (изтеглете)

Пътната карта е изработена от Български център за нестопанско право и Фондация Помощ за благотворителността.

Целта й е да даде визия и стъпки за развитие на социалните предприятия в България.

Пътната карта е изработена след консултации с представители на неправителствени организации, ангажирани в темата за развитие на социалното предприемачество (членовете на Форум Социални предприятия), както и представители на държавни институции, имащи отношение към предвидените мерки (Министерство на труда и социалната политика, Агенция по заетостта, Агенция за хора с увреждания, Агенция за малки и средни предприятия).

Резюме (изтеглете)

 


 

ИНДЕКС НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПИРЕМАЧЕСТВО В БЪЛГАРИЯ
(Изтеглете)


 

ДОКУМЕНТИ

Декларация от Страсбург, януари 2014

На 16 и 17 януари 2014 г. в Страсбург се събраха на работна среща над 2000 социални предприемачи и привърженици на социалното предприемачество, представляващи огромното многообразие на социалната икономика, които потвърдиха становището, че социалните предприятия трябва да играят по-важна роля в бъдещето на Европа и набелязаха нови идеи и действия, за да разкрият потенциала си за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Можете да подпишете декларацията тук.

 

Декларация на Форум "Социални предприятия в България"

На 14 октомври 2014 г. в София беше подписана Декларация на Форум „Социални предприятия в България" - неформална коалиция от независими, доброволно присъединили се неправителствени организации, бизнес асоциации, стопански предприятия, банки, университети, физически лица и други заинтересовани страни.

Можете да подпишете декларацията и да се присъедините към Форума, като се свържете с ФПББ.

 


ДОКЛАДИ

Социални предприятия в България - доклад от изследване, 2014, Стоян Михайлов

Korica 1-2 s

Наръчник за оценка на устойчивостта на социалните предприятия

Автори: Людмила Атанасова, Марина Стефанова

Издател: Фондация „Помощ за благотворителността в България" (ФПББ)

София, 2014

ISBN: 978-954-91550-5-1

(Ако искате да получите копие от наръчника, пишете ни)

 

 

 

 

 

Korica 2-2 s

Социалното предприятие - институт на правото. Статус и визия

Автори: Михаил Бояджиев, Яна Даскалова, Константин Танев

Издател: Фондация „Помощ за благотворителността в България" (ФПББ)

София, 2014

(Ако искате да получите копие от доклада, пишете ни)

 

 

 

 

 

 

Korica 3-2 s

Финансиране на социалните предприятия в България

Автори: Марина Стефанова, Йорданка Бишкова

Издател: Фондация „Помощ за благотворителността в България" (ФПББ)

София, 2014

(Ако искате да получите копие от доклада, пишете ни)

 

 

 

 

 

 

 


ЗАКОНИ 

Румъния: Закон за социалната икономика (бълг)

Португалия: Закон за социална икономика (бълг)

Италия: Закон за социалните кооперативи (бълг), Указ на Президента (бълг) и Заседание на Камара на депутатите (бълг)

Франция: Закон за социалната и солидарна икономика (бълг) и Основни мерки на закона (бълг)

 


ПРЕЗЕНТАЦИИ на участници в конференцията "Партньорство за социални предприятия в България", 24 март 2014 (изтеглете)

Социалното предприемачество, Саша Безуханова

Социалните предприятия: Случаят България, Стоян Михайлов

Social enterprises in the United Kingdom, Nick Temple, Director, Business & Enterprise & Charlie Wigglesworth, Head of Business Development - SEUK

Финансиране на социалните предприятия в България, Марина Стефанова

СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ – ИНСТИТУТ НА ПРАВОТО. СТАТУС И ВИЗИЯ, адв. Михаил Бояджиев, адв. Яна Даскалова

СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ: контекст, Надя Шабани, Български център за нестопанско право

 


ПРЕЗЕНТАЦИИ на участници в конференцията Конференция „Публично-частните партньорства – възможност за развитие на социални предприятия", 14 октомври 2014 (изтеглете)

ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0199-C0001: НАСЛЕДСТВОТО. Накъде след края на проекта?, Елица Баракова, ФПББ

Политики по социална икономика, Теодора Тодорова- Държавен експерт,дирекция ЖСДРПС, МТСП

Перспективи, развитие и регулиране на ПЧП като елемент на социалната икономика, Адвокат Емилия Петкова 

Social Enterprise - The Social Value Act, Dave Miller, Social Entrepreneur & SE UK Associate 

Подпомагане на социалното предприемачество в България, SAP SE, Моника Ковачка-Димитрова

Driving Social Change through business, Dave Miller, Bikeworks, UK

Промяната/GameChangers, Юрий Вълковски, Reach for Change

Център "Ринкър" за предприемачество и обучения, Павел Панайотов, ФПББ

 


 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира най-добрата услуга за Вас.

Политика за използване на бисквитки

Политика за защита на личните данни