Обсъждане на Пътната карта във Велико Търново

Представители на Български център за нестопанско право и Фондация „Помощ за благотворителността в България" се срещнаха с настоящи и бъдещи предприемачи, за да обсъдят Пътната карта „Насърчаване и развитие на социалните предприятия в България”.

vt 6263

Срещата се проведе на 9 октомври в Ритуалната зала в град Велико Търново и беше водена от Елица Баракова и Мая Косева от ФПББ.

Участваха 20 представители на НПО, общинската администрация и представители от специалността по соцално предприемачество към Велико Търновския университет. На оживената дискусия бяха споделени успешни практики, но и множество проблеми, с които се сблъскват организациите, желаещи да се развиват като социални предприемачи. Като цяло участниците възприеха позитивно тезите, предложени в Пътната карта. Обсъдени бяха редица конкретни идеи за подобряване на законовата рамка за социалното предприемачество в България и насоки на националните политики в областта.

Пътната карта е изработена от Български център за нестопанско право и Фондация „Помощ за благотворителността в България”. Цел на Пътната карта е да даде визия и стъпки за развитие на социалните предприятия в България.

Срещата-дискусия е в рамките на проект „Укрепване на Форум "Социални предприятия в България'.

eea-grants-logoПроектът „Укрепване на Форум „Социални предприятия” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

www.ngogrants.bg

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация "Помощ за благотворителността в България" и приникакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“

 

{gallery}fspb-vt{/gallery}

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира най-добрата услуга за Вас.

Политика за използване на бисквитки

Политика за защита на личните данни