Обсъждане на Пътната карта в Пловдив

Представители на Български център за нестопанско право и Фондация „Помощ за благотворителността в България" се срещнаха с настоящи и бъдещи предприемачи, за да обсъдят Пътната карта „Насърчаване и развитие на социалните предприятия в България”.

w 6273

Участваха Надя Шабани и Павлета Алексиева от БЦНП, и Мая Косева от ФПББ.

Срещата се проведе в Пловдив, в Дом на културата „Борис Христов”.

Пътната карта е изработена от Български център за нестопанско право и Фондация „Помощ за благотворителността в България”. Цел на Пътната карта е да даде визия и стъпки за развитие на социалните предприятия в България.

Срещата-дискусия е в рамките на проект „Укрепване на Форум "Социални предприятия в България'.

Екипът посети социалното предприятие, отворено от Националния алианс за работа с доброволци /НАРД/ в началото на тази година.  То е шивашко ателие за обучение и работа на млади хора от уязвими социални групи и е създадено като част от стратегията на НАРД за подкрепа и развитие на социалното предприемачество в България.

 

eea-grants-logoПроектът „Укрепване на Форум „Социални предприятия” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

www.ngogrants.bg

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация "Помощ за благотворителността в България" и приникакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“

 

{gallery}sfpb-plovdiv{/gallery}

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира най-добрата услуга за Вас.

Политика за използване на бисквитки

Политика за защита на личните данни