Една от основните дейности по проекта се състои в създаването три работни експертни групи. Целта е да консолидира експертния и политически ресурс на институциите, ангажирани с подкрепа за социалните предприятия в България.

Полетата на работа на Експертните групи са дефинирани в процеса на разработване на Националната концепция за социална икономика.

 

Група „Жизнеспособност и ефект на социалните предприятия”

Групата ще разглежда напредъка на социалните предприятия спрямо очакваните от тях социални ефекти – намаляване на безработица, социално включване, осигуряване на услуги.

Също така групата ще работи върху проект на индикатори за успешно предприятие, като за целта организира провеждането на проучване на извадка от съществуващи социални предприятия в България.

Резултатите от проучването ще подпомогнат изготвянето на Методика за наблюдение и оценка на приноса на социалните предприятия спрямо поставените цели.

Група „Финансиране на социалните предприятия”

Темата на групата ще бъде финансирането на социалните предприятия, като се използва британския и друг чужд опит за различни модели на финансиране на стартирането и растежа на социалните предприятия.

Ще бъде изготвен анализ на възможностите за финансиране на социалните предприятия от частни инвеститори, като за целта ще бъдат проведени интервюта с представители на частни финансови институции, бизнес асоциации и големи фирми с планирана дарителска дейност.

Група „Политики за насърчаване на социалните предприятия”

Групата има за задача да изготви правен анализ, с цел да подпомогне оптимизирането на националната нормативна база за развитие на социалните предприятия.

Ще бъде направен преглед на нормативни и стратегически документи, имащи отношение към развитието на социалните предприятия, за да се изготвят съответните препоръки, като основно внимание ще бъде обърнато на британския модел, поради факта, че Великобритания се отличава с изключително богата подкрепяща среда и насърчаващо законодателство в областта на социалните предприятия.

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира най-добрата услуга за Вас.

Политика за използване на бисквитки

Политика за защита на личните данни